Juridische incasso

juridische incasso
Over het algemeen begint een incassoprocedure met een minnelijk incassotraject. Dat betekent dat een incassobureau de vordering in handen neemt en een incassobrief zal versturen naar de debiteur. Er wordt wettelijke rente toegevoegd aan de factuur, er worden incassokosten in rekening gebracht en de debiteur wordt dringend verzocht om de factuur binnen een korte termijn te betalen. Als het minnelijke incassotraject niets oplevert, is er nog een laatste redmiddel tot betaling: de juridische incasso. Uiteraard is het verstandig om dit juridische traject uitsluitend in te zetten als de hoogte van de vordering dit rechtvaardigt, als het onwaarschijnlijk is dat de factuur succesvol wordt betwist en als het wel waarschijnlijk is dat de debiteur uiteindelijk tot betaling kan en zal overgaan.

Hoe verloopt het juridische incassotraject

Het juridische incassotraject bestaat uit zwaardere maatregelen die hogere kosten met zich meebrengen. Het traject begint met een dagvaarding die wordt uitgebracht door de gerechtsdeurwaarder. In de dagvaarding wordt de debiteur opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. Soms is er intussen ook al beslag gelegd. Dit kan alleen op basis van een vonnis van de rechtbank. In andere gevallen kan er na de rechtszitting pas beslag worden gelegd. Als de rechter de schuldeiser in het gelijk stelt, dan moet de debiteur conform vonnis betalen. Mocht de debiteur dat dan nog steeds niet doen, dan kan de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op bijvoorbeeld de inboedel, auto of boot en er kan loonbeslag gelegd worden.

dagvaarding

Dagvaarding

Wanneer de dagvaarding is uitgestuurd door de gerechtsdeurwaarder, kan de debiteur hierop reageren. Dit kan zowel schriftelijk voorafgaand aan de zitting, als tijdens de zitting zelf. De debiteur kan dat doen door een conclusie van antwoord in te dienen. De rechter kan op basis van de dagvaarding en de conclusie van antwoord beoordelen of er een zitting nodig is voor de zaak. Als e.e.a. schriftelijk kan worden afgedaan, kan de schuldeiser op de conclusie van antwoord reageren met een conclusie van repliek, en daarna kan de debiteur – of de gedaagde – reageren met een conclusie van dupliek. Als de debiteur nergens op reageert en ook niet ter zitting verschijnt, dan kan de rechter de debiteur bij verstek veroordelen.

Executie

Wanneer de rechter het vonnis heeft uitgesproken, wordt de gerechtsdeurwaarder ingeschakeld voor de uitvoering van het vonnis. De gerechtsdeurwaarder mag dan het verschuldigde bedrag opeisen bij de debiteur, maar het is ook mogelijk om een betalingsregeling te treffen. Als dit nog steeds niet tot (volledige) betaling leidt, mag de gerechtsdeurwaarder de rechter verzoeken om toestemming te verlenen voor het leggen van beslag op het loon of de goederen van de debiteur. Indien nodig kunnen de goederen verkocht worden en dan wordt de opbrengst gebruikt om de schuldeiser te betalen. Hierna kan een eventueel nog een restschuld overblijven.

Wilt u een incassobureau inschakelen voor een juridisch incassotraject? Vergelijk vrijblijvend meerdere incassobureaus via de website NGC Incasso.