Een verzekering voor uw incassozaken

incassoverzekering afsluiten
Het kan heel vervelend zijn als u een groeiende debiteurenlijst heeft en uw klanten slecht betalen. Vooral omdat u zelf natuurlijk ook kosten maakt voor de producten of diensten die u levert. U heeft meer kosten dan de kosten om in uw eigen levensonderhoud te voorzien: soms heeft u een bedrijfspand dat kosten met zich meebrengt, of personeel dat elke maand salaris verwachten te krijgen, u moet de btw al afdragen terwijl u nog geen cent gezien heeft en u heeft misschien wel leverancierskosten moeten maken om uw diensten of goederen te kunnen leveren. Voor u het weet bent u zelf ook noodgedwongen een wanbetaler geworden, met alle hoge extra kosten van dien. Gelukkig is het mogelijk om een verzekering af te sluiten voor uw incassozaken.

Opties bij een verzekering voor incassozaken

Diverse verzekeraars bieden de mogelijkheid om een incassoverzekering af te sluiten. Deze verzekering is dan over het algemeen van kracht op vorderingen die tijdens de looptijd van de verzekering zijn ontstaan. De verzekeraars hebben allemaal hun eigen voorwaarden, dus het is goed om u eerst te verdiepen in de mogelijkheden die elk pakket biedt. Er zijn mogelijkheden om aanspraak te maken op incassobijstand, die uit drie trajecten kan bestaan: het buitengerechtelijk traject, het gerechtelijk traject en als er vonnis is toegewezen een executietraject. Bij het buitengerechtelijk traject wordt de debiteur bijvoorbeeld schriftelijk en telefonisch aangemaand en wordt er eventueel een betalingsregeling getroffen. Bij het gerechtelijk traject wordt een juridische procedure gehouden, waarbij de verzekeraar onder meer kan overgaan tot dagvaarding, tot het leggen van conservatoir beslag of het aanvragen van het faillissement van de debiteur.

ksoten verzekering incassozaken

Kosten van een verzekering voor incassozaken

Een verzekering voor incassozaken brengt natuurlijk ook kosten met zich mee. Soms kan een rechtsbijstandsverzekering met incasso voor ondernemers worden afgesloten. De kosten hangen af van zaken als de omvang van uw onderneming, het aantal personeelsleden en de jaarloonsom. Bij een kleine onderneming kan er al een rechtsbijstandsverzekering met incasso worden afgesloten met een premie van zo’n € 70 per maand. Als een klant de factuur niet betaalt en ook niet op de herinneringen reageert, neemt de incassospecialist van de verzekeraar het proces over, en gaat aan de slag met het aanmaningsproces. Wanneer er een conflict over de factuur bestaat, kunt u ook juridische hulp krijgen. Er zijn ook incasso verzekeringen die het mogelijk maken om onbeperkt incasso opdrachten in te dienen. Deze zijn al te verkrijgen tegen een premie van ongeveer € 250 euro per jaar.

Verschillen

Wanneer u nadenkt over het afsluiten van een incassoverzekering, kunt u het beste tevoren bedenken wat voor u belangrijk is aan een dergelijke verzekering. Sommige verzekeraars vergoeden bijvoorbeeld maximaal drie uur behandeltijd per incasso-opdracht. Daarna wordt gewerkt met een uurtarief, dat kan variëren. Heeft u uw zaken goed op orde en weinig geschillen over de hoogte van de gefactureerde bedragen? Dan kan een dergelijke constructie goed werken. Een hoog percentage van uw debiteuren zal namelijk na één incassobrief tot betaling overgaan. Als er meer weerstand is en ingewikkeldere zaken, dan kan het goed mogelijk zijn dat drie uur behandeltijd voor een aantal posten niet realistisch is. In dat geval is de hoogte van het uurtarief heel belangrijk, vooral als het om hoge factuurbedragen gaat.