Uw incasso uit handen geven?

incasso uit handen geven
Heeft u een groeiende debiteurenlijst en heeft u klanten die maar niet tot betaling overgaan? U kunt er dan voor kiezen om uw incasso’s uit handen te geven aan een gespecialiseerd bureau. Voordat u dat doet, dient u de debiteur nog wel een laatste mogelijkheid tot betalen geven. Dit kunt u per post doen, door middel van een aanmaning of ingebrekestelling. In deze brief sommeert u de debiteur om de openstaande vordering binnen 14 werkdagen te voldoen, bij gebreke waarvan u de vordering uit handen zult geven aan een incassobureau. Vergeet niet te vermelden dat de extra kosten die daarmee gemoeid zijn voor rekening van de debiteur zijn. Bij bedrijven kunt u overigens in de laatste aanmaning ook een betalingstermijn van 5 werkdagen hanteren.

Incasso betekenis

Om een incasso te kunnen versturen, wordt een incassobureau ingeschakeld. Dit incassobureau int in opdracht van de schuldeiser het verschuldigde bedrag bij de debiteur. Soms komt het na aanmaning van het incassobureau nog steeds niet tot een betaling. Het incassobureau mag dan een deurwaarder inschakelen om het openstaande bedrag alsnog te kunnen vorderen. De deurwaarder heeft meer mogelijkheden om het openstaande bedrag te innen. Zo kan de deurwaarder beslag leggen op de boedel, of loonbeslag leggen. De deurwaarder kan een dagvaarding uitbrengen. En de deurwaarder kan ook een woning ontruimen. Een incassobureau kan deze dingen niet doen, omdat zij geen wettelijke bevoegdheden heeft. Sommige incassobureaus werken op basis van no cure, no pay. Dat wil zeggen dat ze geen kosten in rekening brengen bij het bedrijf dat hen in armen neemt, als ze er niet in slagen om het bedrag te innen.

Incasso regelgeving

Als u een incasso wilt laten versturen door het incassobureau dient u uiteraard eerst een factuur te hebben verstuurd, en een herinnering om de openstaande rekening te betalen. Vervolgens kunt u een schriftelijke aanmaning versturen. Als de debiteur een particulier is, dan moet dat een brief conform de Wet Incassokosten zijn. Hierin moet in elk geval staan dat de klant na ontvangst van de brief nog 14 dagen heeft om zonder extra kosten tot betaling over te gaan. Daarnaast moet de brief ook vermelden welke incassokosten in rekening worden gebracht als de debiteur niet tot betaling overgaat. Als u bedrijf niet btw-plichtig is, dan dient u ook aan te geven dat de incassokosten met het btw-percentage worden verhoogt. De 14 dagen termijn gaat overigens in na 2 dagen na dagtekening van de aanmaning.

incassokosten

Incassokosten

De hoogte van de incassokosten is wettelijk begrenst. Voor de eerste € 2.500 euro mag een incassobureau 15% incassokosten in rekening brengen, met een minimum van € 40 euro. Voor bedragen daarboven geldt dat het percentage stapsgewijs omlaag gaat. Voor een openstaande rekening van € 800 euro mag het incassobureau dus € 120 euro incassokosten in rekening brengen, en voor een inning van € 4.000 euro is dat maximaal € 525. Mocht de deurwaarder ingeschakeld zijn, dan kunnen er ook nog andere kosten dan incassokosten worden berekend, zoals de ambtelijke kosten, de kosten voor de beslaglegging, en de kosten voor het uitbrengen van dagvaardingen. Het incassobureau mag ook de wettelijke rente als kosten in rekening brengen.

gerechtsdeurwaarder incassobureau

Gerechtsdeurwaarder of incassobureau?

Een incassobureau is een organisatie die de bevoegdheid heeft om een openstaande vordering bij de debiteur te innen via een zogenaamd minnelijk traject, wat betekent dat ze aanmaningen kunnen versturen en telefonisch contact op kunnen nemen met degene die het bedrag verschuldigd is. Wat een incassokantoor niet kan, is aan de deur komen om goederen in te vorderen om af te dwingen dat er betaald wordt. Iedereen kan in feite een incassobureau beginnen. De deurwaarder kan en mag veel meer doen. De deurwaarder heeft de bevoegdheid om een dagvaarding uit te brengen, waarmee de wanbetaler voor een rechtszitting wordt gedaagd. Daarnaast mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen, bijvoorbeeld op de inboedel of op het inkomen van de debiteur. Als de deurwaarder beslag heeft gelegd en er wordt nog steeds niet betaald, dan mogen de in beslag genomen goederen (zoals een auto, kantoorinventaris of een boot) via een openbare verkoop worden verkocht.

Wat zijn de kosten van een incassobureau?

Als een openstaande factuur via een incassobureau wordt geïnd, dan zal het incassobureau incassokosten rekenen aan de wanbetaler. Dit is geen boetebedrag, maar het is om kosten te dekken die de schuldeiser moet maken doordat de debiteur niet tijdig betaalt. Zo loopt de schuldeiser niet alleen rente mis, maar vaak heeft de schuldeiser zelf allerlei kosten moeten voorschieten die voor rekening van de debiteur moeten zijn, zoals de materialen die gebruikt zijn voor het product of de dienst die de debiteur heeft ingekocht. Het incassobureau zelf heeft natuurlijk ook kosten, en deze worden ook in rekening gebracht. De incassokosten zijn wel aan wettelijke grenzen gebonden. De hoogte ervan hangt af van de hoofdsom. Bij bedragen tot 2.500 euro mogen er 15% incassokosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 40,-. Voor het gedeelte van de hoofdsom dat tussen de 2.500 euro en 5.000 euro ligt mag 10% in rekening worden gebracht. Voor het gedeelte van de hoofdsom dat daar boven ligt, gelden weer andere percentages. Benieuwd naar de exacte kosten voor uw incasso? Via de website Incassobureau Pro vergelijkt u vrijblijvend meerdere incassobureaus.